ใบหมี่ ต้นมีสรรพคุณทางยา ลำต้นใช้สร้างบ้านเรือน
การปลูกพืชสมุนไพร
ใบหมี่ ชื่ออื่นๆ : หมี หมูเหม็น อีเหม็น หมูทะลวง หมีเหม็น ตังสีไพร ดอกจุ๋ม มือเบาะ ต้นกำเนิด : …