ต้นเกด ไม้ยืนต้น มีดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ดอกขนาดเล็ก สีเหลือง
ไม้ยืนต้น
ต้นเกด ชื่ออื่นๆ : ราชายตนะ ชีริกา ต้นกำเนิด : อินเดีย พม่า ไทย ชื่อสามัญ : Milkey Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara hexa