ต้นเกด ไม้ยืนต้น มีดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ดอกขนาดเล็ก สีเหลือง
ไม้ยืนต้น
ต้นเกด ชื่ออื่นๆ : ราชายตนะ, ชีริกา, ครินี, ไรนี (ฮินดู) เกด (กลาง) ต้นกำเนิด : อินเดีย พม่า ไทย …