เขยตาย ผลสุกสีแดงมีรสหวาน รับประทานได้ แต่มีกลิ่นฉุน
ไม้ยืนต้น
เขยตาย ชื่ออื่นๆ : กระรอกน้ำ กระรอกน้ำข้าว กระโรกน้ำข้าว ลูกเขยตาย เขนทะ น้ำข้าว ประยงค์ใหญ่ พุทธรักษา มันหมู ส้มชื่น  เ