ต้นเซ่งใบมน ขี้อ้น พบตามนาข้าว ที่รกร้างทั่วไป
วัชพืช
ต้นเซ่งใบมน ขี้อ้น ชื่ออื่นๆ : ขางปากปูด, สะแองใบมน, เส้งใบมน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หญ้าเซ่งใบมน Wire Bush ชื่อวิทยาศา …