รังโทน  กิ่งอ่อน ใบอ่อนและช่อดอก มีขนหนาแน่น ลำต้นมีหนาม
ไม้ยืนต้น
รังโทน , เปาหนาม,ฮังหนาม ชื่ออื่นๆ : รังโทน (นครราชสีมา) เปาหนาม ฮังหนาม ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เต็งหนาม ชื่อวิทยาศาสตร …
ต้นเต้งหนาม ผลมีรสฝาด รับประทานได้ เนื้อไม้ใช้ในงานก่อสร้าง
ไม้ยืนต้น
ต้นเต้งหนาม ชื่ออื่นๆ : เปาหนาม (ลำปาง), ฮังหนาม (นครพนม), รังโทน (นครราชสีมา), เต็งหนาม (ราชบุรี), จาลีลึกป๊วก (เขมร-สุ