ผักเลียบ ปลูกให้ร่มเงา  ยอดอ่อนนำมาแกงหรือทานเป็นผักสด
ไม้ยืนต้น
ผักเลียบ ชื่ออื่นๆ : ผักฮี้ (ภาคเหนือ) ผักเลือด, ผักเลียบ (ภาคกลาง,ใต้) ผักเฮือด, ผักฮี้, ผักเฮือก ต้นกำเนิด : พบในป่าผล