ต้นเหมือดหอม ดอกมีกลิ่นหอม เนื้อไม้รสสุขุม ดับพิษร้อน แก้ไข้ ถอนพิษผิดสำแดง
ไม้ยืนต้น
เหมือดหอม ชื่ออื่นๆ : เหมือดหอม (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กฤษณา, ตะลุมนก, หว้า (ราชบุรี) เหมียดหล้า, เหมือดเหล้า