ต้นแก้ว พรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
ไม้ดอก
ต้นแก้ว ชื่ออื่นๆ : แก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : จีน, ญี่ปุ่น, …