โสมไทย ยอดอ่อน ใบอ่อน นำมาปรุงอาหารได้
พืชล้มลุก
โสมไทย ชื่ออื่นๆ : สมคน (ภาคกลาง) , ว่านผักปั๋ง (ภาคเหนือ) , กู่เหยิ่นเซิน , โทวหนิ่งเซียม (จีน) ต้นกำเนิด : …