วงศ์ถอบแถบและสกุลถอบแถบ CONNARACEAE
ไม้เลื้อย
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะของวงศ์เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง บางทีเป็นไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก มียางขาวหรือยางใส ใบประกอบแบบขนน
ถอบแถบ หญ้าถบถาบ (ลำปาง) เป็นแหล่งอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ สำหรับแทะเล็ม
การปลูกพืช
ถอบแถบ หญ้าถบถาบ (ลำปาง) ชื่ออื่นๆ : ถอบแถบ, หญ้าถบถาบ (ลำปาง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : …