ถอบแถบ หญ้าถบถาบ (ลำปาง) เป็นแหล่งอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ สำหรับแทะเล็ม
การปลูกพืช
ถอบแถบ หญ้าถบถาบ (ลำปาง) ชื่ออื่นๆ : ถอบแถบ, หญ้าถบถาบ (ลำปาง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : …