ถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ไม้เถาล้มลุก ปลูกเป็นอาหารสัตว์หรือพืชคลุมดิน
พืชผัก
ถั่วยักษ์ ชื่ออื่นๆ : ถั่วยักษ์, ถั่วฝักพร้า, ถั่วดาบ, ถั่วอีโต้ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ถั่วพร้าเมล็ดแดง Jack Bean ชื่อ …