ทิ้งถ่อน เนื้อไม้เหนียวแข็งแรงทนทาน ใช้ในการสร้างบ้านเรือน เครื่องเรือน และของใช้
ไม้ยืนต้น
ทิ้งถ่อน ชื่ออื่นๆ : ถ่อน (กลาง) ส่วน(เชียงใหม่) เชอะบ้อง (กาจนบุรี) ทิ้งถ่อน (กลาง) ต้นกำเนิด : เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนขอ
ถ่อน อีเม็ง ขี้มอด ไม้ต้นผลัดใบ เป็นพืชหายาก
ไม้ยืนต้น
ถ่อน อีเม็ง ชื่ออื่นๆ : กระพี้หยวก กะปิ ถ่อน อีเม็ง ต้นกำเนิด : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย ต่าง