ทองกวาว ดอกมีสีแสด เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ไม้ยืนต้น
ทองกวาว ชื่ออื่นๆ : ต้นจาน ทองกวาว (อีสาน)ก๋าว (ภาคเหนือ) จอมทอง (ภาคใต้) จ้า (เขมร) ทองธรรมชาติ, ทองพรหมชาติ, ทองต้น (ภ …