ทองอุไร ดอกสีเหลือง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้มงคล
ไม้ดอก
ทองอุไร ชื่ออื่นๆ : ดอกละคร (เชียงใหม่) พวงอุไร(กทม.) สร้อยทอง (กทม.,กลาง) ต้นกำเนิด : อเมริกาเขตร้อน ชื่อสามัญ : Yellow