ทุเรียนเทศ ผลคล้ายทุเรียนสีเขียวสด นิยมนำผลอ่อนมาทำแกงส้มและเชื่อม
ไม้ผล
ทุเรียนเทศ ชื่ออื่นๆ : ทุเรียนเทศ หรือ ทุเรียนน้ำ (ภาคใต้), ทุเรียนแขก (ภาคกลาง), มะทุเรียน (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : …