น้ำเต้าแล้ง หรือ นมน้อย  ผลสุกรับประทานได้
การปลูกพืช
น้ำเต้าแล้ง ชื่ออื่นๆ : น้ำเต้าแล้ง น้ำเต้าน้อย ท่องแล่ง (นครราชสีมา) นมน้อย(เพชรบูรณ์) น้ำน้อย (เลย) ต้นกำเนิด : ชื่อสา