พนมสวรรค์ ไม้พุ่ม ดอกสีส้มแดง สรรพคุณ แก้พิษแมลงกัดต่อย
การปลูกพืชสมุนไพร
พนมสวรรค์ ชื่ออื่นๆ : ฉัตรฟ้า สาวสวรรค์ พวงพีเหลือง หัวลิง นมสวรรค์  ต้นกำเนิด : จีน มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบ …