พนมสวรรค์ ไม้พุ่มดอกสีส้มแดง สรรพคุณ แก้พิษแมลงกัดต่อย
การปลูกพืชสมุนไพร
พนมสวรรค์ ชื่ออื่นๆ : ฉัตรฟ้า, สาวสวรรค์, พวงพีเหลือง, หัวลิง, นมสวรรค์  ต้นกำเนิด : จีน มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ในประเทศไ