นางแย้ม เป็นไม้ประดับ และมีสรรพคุณทางสมุนไพร
การปลูกพืชสมุนไพร
นางแย้ม ชื่ออื่นๆ : ปิ้งหอม ต้นกำเนิด : ประเทศไทย  พม่า ชื่อสามัญ : Glory Bower ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum …