เล็บมือนาง นิ้วมือพระนารายณ์
ไม้ดอกไม้ประดับ
เล็บมือนาง ชื่ออื่นๆ : นิ้วมือพระนารายณ์ (ภาคใต้); มือพระนารายณ์ (ตราด) เล็บมือนาง (ภาคกลาง) อ้อยช้าง (อุตรดิตถ์)  แสมแด