การปลูกน้อยหน่า ผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยา
ไม้ผล
น้อยหน่า ชื่ออื่นๆ : น้อยแน่ (ภาคใต้) มะนอแน่, มะแน่ ( ภาคเหนือ) มะออจ้า, มะโอล่า (เงี้ยว-ภาคหนือ) ลาหนัง (ปัตตานี) หน่อ …
หมักเขียบ น้อยแน่ มะนอแน่ ผลเนื้อสีขาว มีเมล็ดสีดำ
ไม้ผล
หมักเขียบ น้อยแน่ มะนอแน่ ชื่ออื่นๆ : บักเขียบ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ลาหนัง (ปัตตานี) มะนอแน่, มะแน่ (เหนือ) หน่อเกล๊ะแซ