น้ำเต้าต้น เป็นไม้พุ่มโปร่งขนาดกลาง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
น้ำเต้าต้น ชื่ออื่นๆ : น้ำเต้าญี่ปุ่น , น้ำเต้าต้น ต้นกำเนิด : อเมริกากลาง ชื่อสามัญ : Calabash Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : …