น้ำเต้า ผลมีเนื้อในสีขาวหรือสีเขียวค่อนข้างนุ่ม
พืชผัก
น้ำเต้า ชื่ออื่นๆ : มะน้ำเต้า (ภาคเหนือ) คิลูส่า, คูลูส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลุ้นออก, แผละลุนอ้อก (ลั้วะ) หมากน้ำ, น