บอนส้ม ช่อดอกยอดอ่อนก้านใบนำไปปรุงอาหาร สรรพคุณทางยาใช้รักษาอาการไอ  ขับเสมหะ
การปลูกพืช
บอนส้ม ชื่ออื่นๆ : กลาดีมาแซ้ (มลายู, นราธิวาส, มาเลย์) บอนส้ม(ภาคใต้) บอนหอม(ภาคเหนือ,แพร่,น่าน) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ