บอนส้ม ช่อดอกยอดอ่อนก้านใบนำไปปรุงอาหาร สรรพคุณทางยาใช้รักษาอาการไอ  ขับเสมหะ
พืชล้มลุก
บอนส้ม ชื่ออื่นๆ : กลาดีมาแซ้ (มลายู, นราธิวาส, มาเลย์),บอนส้ม(ภาคใต้),บอนหอม(ภาคเหนือ,แพร่,น่าน) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ