บอน วงศ์ของบอน ARACEAE พืชที่ใบเป็นไม้ประดับและรับประทานได้
การปลูกพืช
บอน บอน ชื่อวิทยาศาสตร์: Colocasia esculenta var. aquatilis Hassk เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Araceae อวบน้ำ มีหัวใต้ดิน ใบรูปไข
บอน ใบอ่อนและก้านใบอ่อน นำมาใช้ทำอาหาร
การปลูกพืช
บอน ชื่ออื่นๆ : ตุน (เชียงใหม่) บอนหอม (ภาคเหนือ) บอนจืด (ภาคอีสาน) บอนเขียว, บอนจีนดำ (ภาคกลาง) บอนท่าบอนน้ำ (ภาคใต้) ค …