บอระเพ็ด มีรสขมจัด เย็น มีสรรพคุณระงับความร้อน แก้ไข้ทุกชนิด
การปลูกพืชสมุนไพร
บอระเพ็ด ชื่ออื่นๆ : เครือเขาฮอ, จุ่งจิง (ภาคเหนือ) ; บอระเพ็ด (ภาคกลาง) ; ตัวเจตมูลยาน, เถาหัวด้วน (สระบุรี) …