บักกูด มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม ผล ใบ ราก นำไปประกอบอาหารและนำไปเป็นยาสมุนไพร
ตลาดเกษตร
บักกูด ชื่ออื่นๆ : มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ) มะขู (กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ส้มกรูด ส้มมั่วผี (ภาคใต้) ต้นกำเนิด : …