บักเขียเทศ หรือ มะเขือเทศ สามารถรับประทานสด หรือนำไปประกอบอาหารได้
พืชผัก
บักเขียเทศ ชื่ออื่นๆ : มะเขือส้ม (คนเมือง) ตะก่อชิ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) มะเขือส้ม (ภาคเหนือ) ตรอบ (สุรินทร์) น้ำเนอ (เชี