วงศ์บานไม่รู้โรยและสกุลของบานไม่รู้โรย AMARANTHACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์บานไม่รู้โรย AMARANTHACEAE เป็นไม้ล้มลุกอายุ 1 ปีหรือหลายปี ลำต้นสีแดง ใบเดี่ยวออกเกรียงสลับลืมตรงข้
สามปีบ่เหี่ยว บานไม่รู้โรย ไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดิน ท้องร่วง โรคกระเพาะ
การปลูกพืชสมุนไพร
บานไม่รู้โรย ชื่ออื่นๆ : กุนนีดอกขาว, กุนหยินขาว, สามเดือนดอกขาว, ตะล่อม, สามปีบ่อเหี่ยว, กะล่อม, ตะล่อม (ภาคเหนือ) กุนห