วงศ์และสกุลของบานไม่รู้โรย AMARANTHACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุ 1 ปีหรือหลายปี ลำต้นสีแดง ใบเดี่ยวออกเกรียงสลับลืมตรงข้ามขอบเรียบไม่มีหูใบดอกออกเป็นช่อแบบ
สามปีบ่เหี่ยว บานไม่รู้โรย ไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดิน ท้องร่วง โรคกระเพาะ
การปลูกพืชสมุนไพร
บานไม่รู้โรย ชื่ออื่นๆ : กุนนีดอกขาว, กุนหยินขาว, สามเดือนดอกขาว, ตะล่อม, สามปีบ่อเหี่ยว, กะล่อม, ตะล่อม (ภาคเหนือ) กุนห