กระทือ กะแอน เป็นยาบำรุงกำลัง แก้เคล็ดขัดยอก
พืชผัก
กระทือ ชื่ออื่นๆ : กะทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ (เหนือ) เฮียงแดง (แม่ฮ่องสอน) ต้นกำเนิด : อินเดีย ชื่อสามัญ : กระทือ ชื่อว