บีปลากั้ง ไม้พุ่มลำต้นตรง ยอดอ่อน รับประทานเป็นผัก
การปลูกพืช
บีปลากั้ง ชื่ออื่นๆ : ดีปลากั้ง ต้นกำเนิด : เอเชียเขตร้อน และทางตอนใต้จนถึงตอนกลางของประเทศจีน ชื่อสามัญ : ดีปลากั้ง ชื่