ประดู่กิ่งอ่อน สะโน อังสนา ดอกมีสีเหลือง กลิ่นหอมอ่อน
ไม้ยืนต้น
ประดู่กิ่งอ่อน สะโน อังสนา ชื่ออื่นๆ : ประดู่บวช,ดู่บวช(เหนือ) ประดู่บ้าน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร …