ประดู่บ้าน ดอกมีสีเหลือง กลิ่นหอมอ่อน
ไม้ยืนต้น
ประดู่กิ่งอ่อน สะโน อังสนา ชื่ออื่นๆ : ดู่บ้าน (ภาคเหนือ) ประดู่บ้าน, ประดู่ลาย (ภาคกลาง) สะโน (มลายู-นราธิวาส) ประดู่ไท