พันธุ์กล้วยไข่ กล้วยไข่พันธุ์กำแพงเพชร กล้วยไข่พระตะบอง
การปลูกพืช
พันธุ์กล้วยไข่ กล้วยไข่พันธุ์กำแพงเพชร กล้วยไข่พระตะบอง       ในปกติทั่วไปของ “กล้วย” แต่ล่ะชนิด แต่ละประเภท
กล้วยไข่ ผลไม้เครือ ผลไม้เขตร้อน นิยมรับประทานสด และแปรรูป
การปลูกพืช
กล้วยไข่ ผลไม้เครือ ผลไม้เขตร้อน นิยมรับประทานสด และแปรรูป ชื่ออื่นๆ : ไข่กำแพงเพชร, กระ ต้นกำเนิด  :  เอเชียใต้ ชื่อสาม