เห็ดเผาะฝ้าย เห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ มีประโยชน์ทางยาสมุนไพร รับประทานเป็นยาบำรุง
สมุนไพรเครื่องดื่มยาเสริมอาหาร
เห็ดเผาะฝ้าย ชื่ออื่นๆ : เห็ดเผาะ, เห็ดถอบ, หรือเห็ดดอกดิน ต้นกำเนิด : พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ชื่อสามั