เห็ดเผาะฝ้าย เห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ สรรพคุณ และ ประโยชน์ของเห็ดเผาะ
สมุนไพรเครื่องดื่มยาเสริมอาหาร
เห็ดเผาะฝ้าย ชื่ออื่นๆ : เห็ดเผาะ เห็ดถอบ หรือเห็ดดอกดิน ต้นกำเนิด : พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ชื่อสามัญ