สมุนไพรว่านหางจระเข้ พืชอวบน้ำ รูปว่านหางจระเข้ คุณสมบัติของว่านหางจรเข้ คือ
การปลูกพืชไร่
ว่านหางจระเข้ ชื่ออื่นๆ : ว่านไฟไหม้ (เหนือ) และ หางตะเข้ (กลาง,ตราด) ต้นกำเนิด : แหล่งกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในคาบสมุทรอาหรั