สะตอ รสชาติคล้ายกระถิน เมล็ดมีกลิ่นเฉพาะตัว อาหารไทยขึ้นชื่อของภาคใต้
การปลูกพืช
สะตอ รสชาติคล้ายกระถิน เมล็ดมีกลิ่นเฉพาะตัว อาหารไทยขึ้นชื่อของภาคใต้ ชื่ออื่นๆ : ตอข้าว กะตอ ตอดาน ปะตา ต้นกำเนิด : ภาค