ปอกระเจาฝักแบน กระเจา ปอกระเจา มั่วเก่เช้า (ภาคกลาง) เส้นใยจากเปลือกของลำต้นเมื่อลอกออกมาแล้วเรียกว่า “ปอ”
การปลูกพืช
ปอกระเจาฝักแบน กระเจา ปอกระเจา มั่วเก่เช้า (ภาคกลาง) ชื่ออื่นๆ :  ปอกระเจาฝักแบน  กระเจา  ปอกระเจา  มั่วเก่เช้า (ภาคกลาง