ปอเทือง ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย
พืชล้มลุก
ปอเทือง ชื่ออื่นๆ : ปอเทือง ต้นกำเนิด : ทวีปแอฟริกา ชื่อสามัญ : Sunn hemp–Indian hemp–Madras hemp–Chanvre indien ชื่อวิท …