ปีบ กาซะลอง กาดสะลอง (ภาคเหนือ) เต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม
ไม้ยืนต้น
ปีบ กาซะลอง กาดสะลอง (ภาคเหนือ) เต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ชื่ออื่นๆ :ปีบ กาซะลอง กาดสะลอง (ภาคเหนือ) เต็กตองโพ่ (