ป่านรามี พืชที่ให้เส้นใย ใช้ทำสิ่งทอเพื่อเป็นเครื่องใช้ในบ้านและอื่นๆ
การปลูกพืช
ป่านรามี ชื่ออื่นๆ :  กะเมย (เขมร-พระตะบอง) ตานขโมย (จันทบุรี) ปอบอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ปอป่าน (ภาคกลาง) ป่านแดง ต้นก