ผักกระโดน ผักพื้นบ้าน ยอดอ่อนมีรสเปรี้ยวปนฝาด
ไม้ยืนต้น
ผักกระโดน ชื่ออื่นๆ : จิด(ภาคกลาง),ผักกระโดนำ(อุดรธานี, สกลนคร,หนองคาย,ร้อยเอ็ด),กระโดนทุ่ง,กระโดนน้ำ (หนองคาย),จิกนา(ภา