ผักกะแยง คะแยง ไม้ล้มลุก ลำต้นอวบ ผักพื้นบ้านของภาคอีสาน
การปลูกพืช
ผักกะแยง คะแยง ชื่ออื่นๆ : กะออม กะแยง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) กะแยงแดง(อุบลราชธานี) ผักพา(เหนือ) ต้นกำเนิด : ผักพื้นบ้านของ