ผักกาดหอม มักใช้เป็นส่วนประกอบของสลัด แซนด์วิช หรือเป็นผักตกแต่งเพื่อสวยงาม
การปลูกพืช
ผักเม็ก ชื่ออื่นๆ : ผักกาดยี (ภาคเหนือ), สลัด สลัดผัก ผักสลัด (ภาคกลาง), ผักกาดปี, พังฉาย พังฉ่าย พังฉ้าย …