ผักกาดแก้ว ผักที่มีใบบางกรอบ รสหวาน ไม่เหม็นเขียว และมีน้ำมาก
การปลูกพืช
ผักกาดแก้ว ชื่ออื่นๆ : ผักกาดหอมคริปส์เฮด หรือ ไอซ์เบิรก์ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Iceberg Crisp,Lettuce ชื่อวิทยาศาสตร์