ข้าวโพดอ่อน ช่วยบำรุงหัวใจ ทำให้เจริญอาหาร
การปลูกพืช
ข้าวโพดอ่อน ชื่ออื่นๆ : ข้าวโพดผักอ่อน ข่าหยวก ข่าหลวง (ภาคเหนือ) , กฏุกกโรหินี (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Baby …
ต้นยอ มะตาเสือ เป็นอาหารและสมุนไพรรักษาโรค
พืชผัก
ต้นยอ ชื่ออื่นๆ : ยอ, แยใหญ่ (แม่ฮ่องสอน), ตาเสือมะตาเสือ (ภาคเหนือ), ยอบ้าน (ภาคกลาง)  ต้นกำเนิด : อินเดีย ถึงตอนใต้ของ