ต้นยอ มะตาเสือ เป็นอาหารและสมุนไพรรักษาโรค
พืชผัก
ต้นยอ ชื่ออื่นๆ : มะตาเสือ ยอ แยใหญ่ ต้นกำเนิด : อินเดีย ถึงตอนใต้ของจีน ชื่อสามัญ : ต้นยอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda cit