ผักคราด ผักเผ็ด อึ้งฮวยเกี้ย ยอดอ่อนและใบอ่อน ใช้รับประทานเป็นผักสด
การปลูกพืช
ผักคราด ผักเผ็ด อึ้งฮวยเกี้ย ชื่ออื่นๆ : ผักตุ้มหู(ใต้) ผักเผ็ด(เหนือ) ผักคราด หญ้าตุ้มหู ผักคราดหัวแหวน ต้นกำเนิด : เขต …