ยาชา ยาแก้อักเสบจาก ผักคราดหัวแหวน
การปลูกพืชสมุนไพร
ผักคราดหัวแหวน ผักคราดหัวแหวน บ้างก็เรียกผักคราดหรือผักเผ็ด เป็นผักที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักและนำมารับประทานเป็นผักสดแกล้มอ