ผักงวงช้าง เป็นพืชล้มลุกประเภทวัชพืช
พืชล้มลุก
ผักงวงช้าง ชื่ออื่นๆ : หญ้างวงช้าง, ผักงวงช้าง, หญ้างวงช้างน้อย, ผักแพวขาว ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Indian heliotrope, de