ผักปลาบ ยอดอ่อนนำมารับประทาน และเป็นอาหารสัตว์ได้
พืชล้มลุก
ผักปลาบ ชื่ออื่นๆ : ผักกาบปลี (คนเมือง), ผักงอง (ขมุ), สะพาน (เมี่ยน), ผักขาบ (ไทลื้อ), ผักปลาบใบกว้าง, ผักปราบ …
ผักปลาบ หญ้าปล้องขน ผักปลาบน้ำ ผักปลาบดง
การปลูกพืช
ผักปลาบ หญ้าปล้องขน ผักปลาบน้ำ ผักปลาบดง ชื่ออื่นๆ : ผักปลาบดอย (เชียงใหม่), ผักเบี๋ยว (เชียงราย), ผักปลาบดง หญ้าปล้องขน