ผักปลาบใบกว้าง ยอดอ่อนนำมารับประทาน และเป็นอาหารสัตว์ได้
การปลูกพืช
ผักปลาบ ชื่ออื่นๆ : ผักกาบปลี (คนเมือง) ผักงอง (ขมุ) สะพาน (เมี่ยน) ผักขาบ (ไทลื้อ) ผักปลาบใบกว้าง, ผักปราบ ต้นกำเนิด : …
ผักปลาบ หญ้าปล้องขน ผักปลาบน้ำ ผักปลาบดง
การปลูกพืช
ผักปลาบ ชื่ออื่นๆ : ผักปลาบดอย (เชียงใหม่), ผักเบี๋ยว (เชียงราย) ผักปลาบดง, หญ้าปล้องขน (นครราชสีมา) ผักปลาบ (ภาคกลาง) ร