พืชวงศ์ผักปลาบ COMMELINACEAE เป็นพืชเลื้อยทอดไปตามพื้นดิน
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ พืชวงศ์วงศ์ผักปลาบ (COMMELINACEAE) วงศ์ของพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุก อวบน้ำ มีเมือกใสติดมือ ส่วนใหญ่เลื้อยท
ผักปลาบใบกว้าง ยอดอ่อนนำมารับประทาน และเป็นอาหารสัตว์ได้
การปลูกพืช
ผักปลาบ ชื่ออื่นๆ : ผักกาบปลี (คนเมือง) ผักงอง (ขมุ) สะพาน (เมี่ยน) ผักขาบ (ไทลื้อ) ผักปลาบใบกว้าง, ผักปราบ ต้นกำเนิด : …
ผักปลาบ หญ้าปล้องขน ผักปลาบน้ำ ผักปลาบดง
การปลูกพืช
ผักปลาบ ชื่ออื่นๆ : ผักปลาบดอย (เชียงใหม่), ผักเบี๋ยว (เชียงราย) ผักปลาบดง, หญ้าปล้องขน (นครราชสีมา) ผักปลาบ (ภาคกลาง) ร