ผักคันจอง, ผักพาย, ตาลปัตรฤๅษี เป็นไม้ล้มลุก เป็นไม้น้ำ พบในนาข้าว
การปลูกพืชนา
ผักคันจอง, ผักพาย ชื่ออื่นๆ : ผักก้านจอง บอนจีน นางกวัก หรือ ตาลปัตรยายชี ตาลปัตรฤๅษี ผักด้ามรั่ว (เหนือ) ต้นกำเนิด …