ขจร ดอกขจร ผักสลิดคาเลา ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ใหญ่ ช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อน
การปลูกพืช
ขจร ชื่ออื่นๆ : สลิด ผักสลิดคาเลา สลิดป่า ผักสลิด กะจอน ขะจอน ผักขิก ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …