วงศ์ผักหวาน OPILIACEAE เป็นไม้พุ่ม ไม้ต้นหรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ผักหวาน OPILIACEAE  ลักษณะวงศ์เป็นไม้พุ่ม ไม้ต้นหรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยวติดเวียนสลับ ขอบใบเร
แกงผักหวานบ้าน ผักที่มีรสชาติอร่อยและปลูกง่าย
พืชผัก
ผักหวานบ้าน ผักหวานบ้าน เป็นผักไม้พุ่มเตี้ย ต้นเป็นกอ ปลูกตามรั้วบ้านได้ ผักหวานบ้านนี้บางครั้งเรียกว่า “มะยมป่า” ทั้งนี
ผักหวาน ผักพื้นเมือง ปลูกง่าย มีกินทั้งปี เด็ดยอดอ่อนมาทำแกง
การปลูกพืช
ผักหวาน ผักพื้นเมือง ปลูกง่าย มีกินทั้งปี เด็ดยอดอ่อนมาทำแกง ชื่ออื่นๆ : ก้านตรง, จ๊าผักหวาน, โถหลุ่ยกะนิ, เต๊าะ, นานาเซ